KLINICKÁ PROPEDEUTIKA A FARMAKOLOGIE

NOVINKY

Fekální bakterioterapie

Léčebná metoda, při které se přenese fekální mikroflóra nemocnému jedinci od zdravého dárce a tím se obnoví normální mikrobiální složení střeva...
Zobrazit více


Intrakraniální hypertenze

Úvod

Kraniocerebrální poranění je jedna z nejčastějších příčin úmrtí lidí do 35 let v České republice. Každým rokem je tímto poraněním postiženo 150-2...
Zobrazit více


Edukativní web propedeutika.org,

byl podpořen Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v rámci projektů institucionální podpory - inovace a profilace studijních programů studentů ošetřovatelství a porodní asistence.

© 2018 PROPEDEUTIKA.org - UJEP FAKULTA ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ ve spolupráci s MAGNAPRO s.r.o.