KLINICKÁ PROPEDEUTIKA A FARMAKOLOGIE

KLINICKÁ PROPEDEUTIKA
A FARMAKOLOGIE

EDUKATIVNÍ WEB

Ošetřovatelství je samostatná vědní disciplína,

komplexní definice ošetřovatelství má více podob. Samotné poskytování ošetřovatelské péče v jednotlivých oborech, tedy uspokojování potřeb jedinců, rodiny či komunity, poskytuje prostor pro využití několika nástrojů. Důležitým aspektem poskytování profesionální péče v primární, sekundární a terciární oblasti je kvalitní a komplexní posouzení bio – psycho – socio – spirituálních potřeb pacientů/klientů. Posouzení neboli ošetřovatelská anamnéza předpokládá rozsáhlé odborné vědomosti z oboru anatomie a fyziologie, klinické propedeutiky (symptomatologie) a farmakologie (žádoucí a nežádoucí účinky farmak), patologie (etiologie) a v neposlední řadě i praktické dovednosti včasné identifikace a minimalizace rizik (potencionální potřeby pacienta/klienta), symptomů (identifikace aktuálních potřeb pacienta/klienta) vedoucí k úspěšnému upevnění neboli navracení zdraví. K poskytování ošetřovatelské péče je nevyhnutné splnit pouze tři kritéria: CHCI, být nápomocná, pomáhat lidem v zdraví a v nemoci. VÍM, mám odborné vědomosti a znalosti a MOHU, mám odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.Pro koho je web určen?


  • I PRO TEBE, VÁS, protože všichni jsme holistické bytosti, to znamená, že každý z nás má bio – psycho - socio – spirituální potřeby (tedy nedostatek nebo přebytek něčeho),

  • pro všechny, kteří chtějí, ale prozatím nemohou a nevědí jak, tedy studenti nelékařských studijních oborů,

  • pro všechny, kteří chtějí, umí, mohou a cítí nutnost předávat tyto zkušenosti dále, tedy odborníci z praxe.

Co mi web poskytne?


  • ověření si již teoretických znalostí z oblasti klinické propedeutiky a farmakologie formou testů

  • možnost propojení teorie a praxe – diskuzní fóra se studenty, kolegy z praxe

  • osobně přispět ke zkvalitnění poskytované ošetřovatelské péče pacientům/klientům, možná i mým blízkým či mne osobně (osobní zkušenosti, návrhy, postřehy k webu).

NAPIŠTE NÁM


*Odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením směrnice "GDPR"

Edukativní web propedeutika.org,

byl podpořen Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v rámci projektů institucionální podpory - inovace a profilace studijních programů studentů ošetřovatelství a porodní asistence.

© 2018 PROPEDEUTIKA.org - UJEP FAKULTA ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ ve spolupráci s MAGNAPRO s.r.o.